Sprzęt rolniczy jest cennym zasobem dla ludzi lub firm zajmujących się produkcją rolną. Pomagają minimalizować koszty przy jednoczesnym maksymalizowaniu zysków. Urządzenia śledzące TractorPal i LiveView GPS chronią te kosztowne inwestycje przed kradzieżą, a także minimalizują zużycie tych maszyn, wydłużając czas ich eksploatacji. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa maszyn, urządzenie śledzące może dostarczyć tak wiele użytecznych informacji, które pozwolą zaoszczędzić czas potrzebny na ich ręczne nagrywanie.

Śledzenie maszyn w rolnictwie sprawia, że praca jest bardziej efektywna i ekonomiczna. Większość rolników instaluje na swoich maszynach urządzenia śledzące GPS LiveView w celu monitorowania wydajności. Zapewnia to systemy, które mogą zwiększyć Twoją produktywność w wysoce konkurencyjnej branży rolniczej. Taki tracker pomoże Ci podejmować świadome decyzje dla Twojej firmy i zarządzać działalnością Twojego gospodarstwa. Dodatkowo, dzięki temu będziesz miał dostęp do wszystkich informacji na temat maszyn i upraw w swoim gospodarstwie.

Jakie inne informacje można uzyskać, śledząc użytkowanie swojej maszyny?

Osoby, które zajmują się rolnictwem, muszą regularnie rejestrować gospodarstwa rolne. Na przykład, muszą brać pod uwagę, jaka ilość i rodzaj nawozów i pestycydów jest potrzebna, jakie uprawy są słabo wydajne lub jakie maszyny wymagają konserwacji. Wszystko to może być uciążliwe, jeśli trzeba to robić ręcznie. Ponieważ większość pracy w gospodarstwie dotyczy maszyn, monitorowanie ich wydajności może dostarczyć tych informacji.

Poniżej znajdują się niektóre z ważnych danych, które możesz uzyskać o swojej farmie podczas śledzenia użytkowania maszyny.

  1. Dokładne i zautomatyzowane liczby dla wydajnego rolnictwa

Śledzenie maszyn zmniejsza potrzebę zgadywania lub przybliżania liczb. Na przykład, maszyny wyposażone w systemy nawigacji satelitarnej RTK pomogą Ci sadzić rośliny w dokładnych odstępach, we właściwym miejscu i czasie. Pomoże również w aplikowaniu składników odżywczych i pestycydów, dzięki czemu będziesz mógł je stosować tylko wtedy, gdy są potrzebne.

  1. Określanie wydajności upraw

Technologia śledzenia jest zaprogramowana do tworzenia punktów orientacyjnych lub geofencji na danym obszarze geograficznym. Zebrane informacje mogą być następnie wykorzystane do wykluczenia obszarów w gospodarstwie o wysokich plonach. W maszynach zainstalowane jest bardziej zaawansowane oprogramowanie, które pomaga w śledzeniu dokładnych działań i ich wpływu na rozwój upraw i plonów. Pomaga to w określeniu, która z roślin jest lub nie jest dobrze perfumowana.

Ponadto, kiedy roślina uprawna jest ustawiona na swoim terenie, można czerpać dane na temat pobierania próbek gleby i procedur karmienia. Pomaga to poznać jakość składników odżywczych w glebie oraz ilość nawozu, jakiej potrzebuje uprawa. Można również rejestrować zabiegi przeciwko szkodnikom, którym poddano uprawę i wykorzystać ją do następnego sadzenia.

  1. Określanie dokładnych tras, jakie może stosować Twoja maszyna

Użycie trackera GPS lub systemu monitoringu pomoże Ci zaprogramować, z jakiej trasy powinien korzystać Twój ciągnik. To z kolei pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez zminimalizowanie zużycia paliwa. Zmniejsza to również ilość pracy ręcznej, która musi być wykonywana na maszynie. Śledzenie pracy maszyny może również uprościć wykonywanie zadań w gospodarstwie, takich jak uprawa, nawożenie, zbiory i zwalczanie szkodników.

  1. Określone obszary, które wymagają opylania upraw

Pylenie roślin może czasami mieć negatywny wpływ na rośliny uprawne i środowisko. Dlatego też rolnicy poszukują najprostszego sposobu na wyodrębnienie tylko tych obszarów, które są zagrożone. Śledzenie maszyn może pomóc w identyfikacji i rejestracji dokładnej lokalizacji geograficznej dotkniętych obszarów. Dane te mogą być wykorzystane w leczeniu określonych obszarów przy jednoczesnej ochronie zdrowych roślin.

  1. Historia wydajności każdej maszyny

Śledzenie użytkowania maszyny pomaga dowiedzieć się, które maszyny są nadużywane, a które nie są trwałe. Zaoszczędzi to Państwu wysiłku związanego z prowadzeniem odręcznej dokumentacji lub stałym zwracaniem się do techników i pracowników o takie informacje. Urządzenia śledzące posiadają technologie, które przechowują wszystkie te informacje w jednym miejscu, gdzie każdy może mieć do nich dostęp. Takie informacje są pomocne przy zakupie nowych maszyn.

  1. Zużycie paliwa

Śledzenie maszyn pomoże Ci rejestrować ilość oleju potrzebną do wykonania danego zadania przez Twój ciągnik. Określisz również, w jakich odstępach czasu należy uzupełniać olej w zbiorniku i jak długo może on wystarczyć.

  1. Aktualny rejestr konserwacji maszyn

Urządzenia śledzące, takie jak TractorPal App, pomogą Ci utrzymać aktualny rejestr konserwacji maszyn rolniczych. Możesz łatwo sprawdzić ostatnią wymianę oleju silnikowego, stan filtra paliwa i powietrza lub płynu chłodzącego. Łatwiej jest również prowadzić inwentaryzację wszystkich maszyn rolniczych wraz z ich danymi, takimi jak numery seryjne i modele.

  1. Godziny pracy pracowników

Obsługa urządzeń śledzących pomaga monitorować wydajność pracowników. Utrzymasz ich na stanowisku pracy i łatwiej Ci będzie określić, ile godzin dziennie pracują. Ponadto, łatwiej jest zapewnić przestrzeganie dozwolonych godzin pracy przy minimalnym nadzorze. Z kolei ty będziesz zarządzał dużym terenem z niewielką ilością pracowników i w krótkim czasie.

  1. Godziny pracy twoich maszyn

Monitorowanie maszyn rolniczych pomaga określić, jak długo maszyna może efektywnie pracować bez zwalniania tempa. Dzięki temu można ustalić, kiedy można rozpocząć pracę w gospodarstwie i kiedy można zrobić przerwę na serwisowanie maszyn.

Świat rolnictwa przechodzi od czasu do czasu transformację. Istnieje kilka innowacji technologicznych mających na celu zwiększenie wydajności. Siła robocza w gospodarstwie została wyprzedzona przez maszyny, które nadal ewoluują, aby jeszcze bardziej ułatwić pracę. Są one budowane w oparciu o technologie, które upraszczają pracę w gospodarstwie pod każdym względem.

Podczas gdy gromadzenie danych jest ważną i interesującą praktyką w rolnictwie, może ono być uciążliwe, gdy jest wykonywane ręcznie. Organizowanie i zarządzanie danymi zwiększa dokładność decyzji rolniczych, które mogą być poparte tymi informacjami. Korzystanie z GPS w maszynach rolniczych może sprawić, że taka praca będzie prosta i efektywna. Oprócz wykorzystania takich urządzeń śledzących do pomiaru wydajności maszyny, posiadają one technologie, które rejestrują przydatne dane, takie jak wydajność upraw, historię wydajności maszyny, rejestr konserwacji itp.