Postęp technologiczny poprawił podejście, które rolnicy wykorzystują obecnie w swoich gospodarstwach w celu zmniejszenia kosztów pracy i zwiększenia wydajności. Korzystanie z oprogramowania do zarządzania gospodarstwem stało się znaczącym podejściem w rolnictwie. Niemniej jednak, większość rolników stoi w obliczu trudnego zadania, jeśli chodzi o skuteczne wdrożenie oprogramowania do zarządzania gospodarstwem. Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem jest ważne w każdym gospodarstwie, ale bez skutecznego planu, oprogramowanie może nie być użyteczne.

Większość osób, które nie mają określonego planu wdrożenia oprogramowania, niszczy długoterminową wartość swojego nowego oprogramowania. Zgodnie z raportem Standish, ponad 30% osób i firm, które podpisują projekt dotyczący oprogramowania, anuluje go przed jego zakończeniem. W związku z tym konieczne jest posiadanie wykonalnego planu wdrożenia oprogramowania, który będzie odpowiadał konkretnym potrzebom w gospodarstwie.

W tym artykule przedstawiamy ważne łodygi, które należy śledzić, aby pomyślnie wdrożyć każde oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem.

Krok 1: Ustalenie osiągalnych oczekiwań

Pierwszym krokiem do udanego planu wdrożenia oprogramowania jest posiadanie odpowiednich oczekiwań. Ważne jest, aby dostawca oprogramowania do zarządzania i rolnik uzgodnili kluczowe cele przed rozpoczęciem projektu. Zazwyczaj korzystanie z oprogramowania do zarządzania gospodarstwem oferuje rozwiązanie różnych wyzwań w gospodarstwie, takich jak poprawa zmian wartości wskaźników wydajności, zwiększenie marży zysku, identyfikowalność i centralizacja danych. Dzięki jasnym oczekiwaniom i celom, pozostaniesz skupiony na sukcesie projektu, ponieważ przypomną ci one o problemie, który zamierzasz rozwiązać za pomocą oprogramowania, jak również o wartości, którą dodasz do gospodarstwa.

Etap 2: Ocena zgodności oprogramowania z istniejącymi systemami biznesowymi

Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem jest doskonałym dodatkiem w gospodarstwie, który oferuje pomoc w różnych aspektach gospodarstwa, takich jak planowanie, monitorowanie, a nawet analizowanie różnych działań w gospodarstwie. Oznacza to, że posiadanie oprogramowania do zarządzania gospodarstwem nie zastępuje istniejącego systemu CRM, ani nawet żadnego sprzętu lub oprogramowania księgowego w gospodarstwie. Nie jest to jedno rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby gospodarstwa, ale powinna to być centralna platforma, która oferuje różne rozwiązania agritech dla gospodarstwa. W związku z tym, oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem powinno integrować się i współpracować z istniejącymi systemami w celu zwiększenia wydajności.

Krok 3: Dopasowanie zakresu projektu do Państwa oczekiwań

Wybór systemu zarządzania gospodarstwem powinien być podyktowany Twoimi celami i oczekiwaniami. Dlatego też, wskazane jest zdefiniowanie odpowiedniego rozwiązania dla Państwa gospodarstwa w oparciu o potrzeby i oczekiwania. Takie podejście gwarantuje, że nacisk zostanie położony na priorytety gospodarstwa w odniesieniu do problemów, których doświadcza w gospodarstwie.

Wielkość gospodarstwa może dyktować zakres planu wdrożeniowego. Jest to spowodowane tym, że różne programy do zarządzania gospodarstwem mają ograniczenia co do liczby użytkowników. W związku z tym, wskazane jest, abyś otrzymał oprogramowanie, które odpowiada wielkości Twojego gospodarstwa.

Krok 4: Posiadanie odpowiedniego zespołu, który pokieruje planem wdrożeniowym

Sukces każdego planu wdrożenia oprogramowania zależy w dużej mierze od zespołu, który za nim stoi. Każde gospodarstwo będzie miało inny zespół wdrożeniowy, w zależności od potrzeb, jak również skali wdrożenia. Zespół wdrożeniowy, który stworzysz, powinien być złożony z członków wszystkich jednostek w twoim gospodarstwie. Mimo to, wskazane jest ograniczenie liczby członków zespołu. Możesz zacząć tylko od administratora IT i osoby prowadzącej szkolenie, która będzie pomagać pozostałym członkom we wszystkich aspektach oprogramowania.

Krok 5: Opracowanie podejścia opartego na akceptacji przez użytkownika

Pomimo wielkości, wydajności i intuicyjności każdego nowego systemu, jego sukces w gospodarstwie zależy od jego przyjęcia. Potrzebne są odpowiednie strategie, aby kierować akceptacją oprogramowania przez personel gospodarstwa. W przypadku negatywnego zaangażowania wokół oprogramowania, szanse na niepowodzenie inicjatywy są wysokie. Różne osoby będą miały różne opinie, jeśli chodzi o zmiany organizacyjne.

Sukces każdego nowego projektu, takiego jak wdrożenie oprogramowania do zarządzania gospodarstwem, pozostaje na łasce pracowników organizacji, jeśli chodzi o akceptację oprogramowania. Przyjęcie takiej metodologii, jak współpraca i komunikacja, która sprawi, że projekt zostanie przyjęty bez żadnego oporu.

Krok 6: Monitorowanie wydajności oprogramowania i ocena wyników

W każdym planie wdrożenia systemu, wskazane jest śledzenie jego przydatności w gospodarstwie. W związku z tym należy monitorować efekty przed i po przyjęciu oprogramowania, aby określić, czy wnosi ono jakąś wartość dodaną do gospodarstwa. Musisz jednak dysponować odpowiednimi środkami, aby od samego początku określić stopień sukcesu oprogramowania. Niektóre z aspektów, które można w tym przypadku rozważyć, to między innymi zdolność oprogramowania do zwiększenia wydajności i efektywności działań w gospodarstwie.

Krok 7: Stworzenie planu poprawy

Może nie być możliwe jednoczesne zapoznanie się z każdym aspektem działania oprogramowania. W związku z tym ważne jest, aby ustalić plan, który koncentruje się na ciągłym doskonaleniu. Ponadto, technologia zmienia się z czasem i jest rzeczą naturalną, że Twoje potrzeby jako gospodarstwa zmieniają się z czasem. Wiąże się to z tym, że w przyszłości może być potrzebne zaawansowane oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem. W celu długoterminowego wdrożenia nowego oprogramowania, należy ustalić priorytety w zakresie możliwości, które wymagają pilnego opanowania. Takie podejście jest konieczne jako priorytet dla szkoleń i zapewnienia benchmarków.

W szczególności, udane wdrożenie jakiegokolwiek oprogramowania rolniczego wymaga starannego planowania i wykonania. Pamiętając o każdym z powyższych kroków, pomożemy Ci stworzyć wspaniały plan dla Twojego oprogramowania i będziemy mogli czerpać z niego największą wartość. Wskazane jest jednak, aby wziąć pod uwagę fakt, że udane wdrożenie oprogramowania jest procesem jednorazowym. Jako taki, upewnij się, że angażujesz właściwych członków zespołu, takich jak liderzy IT, mistrzowie systemów, zespoły wdrożeniowe i inni pracownicy w gospodarstwie. Ponadto, ciągła komunikacja i zaangażowanie podczas całego procesu jest niezbędne dla udanego planu wdrożenia.