Intensywne rolnictwo stało się hasłem przewodnim w społeczności zajmującej się rolnictwem precyzyjnym, podzieliło również opinie, czy jest ono korzystne, czy też nie. Przyglądamy się zaletom i wadom metody intensywnego rolnictwa i mamy nadzieję, że pomożemy Ci ocenić, czy jest to właściwa metoda do zastosowania w Twoim gospodarstwie precyzyjnym.

Intensywne rolnictwo na poziomie podstawowym oznacza wykorzystanie wszystkiego, co jest dostępne dla rolnika precyzyjnego, aby zmaksymalizować wydajność jego gospodarstwa. Może się to odbywać poprzez nawożenie pól do czasami ekstremalnych poziomów, trzymanie zwierząt wewnątrz na mniejszych przestrzeniach lub stosowanie wysokich poziomów pestycydów w celu utrzymania gleby na optymalnym poziomie. Prawdopodobnie tylko z tego podsumowania można wywnioskować, że pojawi się wiele reakcji zwrotnych ze strony grup społecznych i społeczności zielonych rolników.

Jakie są więc tego zalety?

Zalety rolnictwa intensywnego

Główną zaletą intensywnego rolnictwa są ekstremalne plony i wysoka wydajność.

  • Wydajność gospodarstw rolnych jest wyższa niż w przypadku tradycyjnych metod gospodarowania, a wydajność na hektar jest znacznie wyższa.
  • Nadzór nad gospodarstwem staje się łatwiejszy w miarę upływu czasu, ponieważ gospodarstwo dostosowuje się do nowego wysokiego wskaźnika wydajności, a rolnicy zyskują większe doświadczenie w utrzymywaniu swoich gospodarstw na tym poziomie.
  • Bardziej ekonomiczne. Proces ten pozwala na większą kontrolę nad wkładem, aby zmaksymalizować produkcję, a marże zysku to odzwierciedlają.
  • Rolnictwo intensywne spełnia protokoły EPA (Environmental Protection Agency), więc produkty są uważane za zdrowe, bezpieczne do konsumpcji, a ponieważ są produkowane masowo, są również łatwo dostępne cenowo.
  • Lepsza skalowalność ze względu na stosunek produkcji do nakładów, ziemia uprawna jest wykorzystywana bardziej efektywnie.
  • Zdrowsze rodzaje produktów, takie jak owoce i warzywa, są bardziej przystępne cenowo dla społeczeństwa, gdy stosowane są intensywne praktyki rolnicze.

Główna atrakcja rolnictwa intensywnego dla rolników precyzyjnych jest podwójna. Początkowo opiera się ona na wyższych marżach zysku, ale za tymi zwiększonymi zyskami stoi aspekt podaży i popytu, w którym podaż równa się obecnie popytowi na produkty.

Wady metody intensywnej hodowli

Istnieją poważne krytyczne uwagi kierowane pod adresem rolników prowadzących intensywną działalność i niekiedy są one szkalowane, zwłaszcza przez grupy aktywistów i agencje ochrony środowiska, co może mieć bardzo szkodliwy wpływ, jeśli ludzie kojarzą Twoje gospodarstwo ze złymi praktykami rolniczymi i negatywnie wpływa na marże zysku.

  • Zwiększone stosowanie nawozów i pestycydów ma szkodliwy wpływ na szersze środowisko, ponieważ zbiorniki wodne położone w pobliżu gospodarstw intensywnych są znacznie bardziej zanieczyszczone niż gospodarstwa tradycyjne.
  • Słabsze warunki dla zwierząt gospodarskich oznaczają, że jakość produktów znacznie spada, a grupy zajmujące się dobrostanem zwierząt prawdopodobnie będą miały bardzo słabą opinię na temat praktyk rolniczych.
  • Intensywne gospodarstwa rolne są dla mnie prawdopodobnie bardziej zanieczyszczające, ponieważ na mniejszych obszarach stosuje się więcej środków chemicznych.

Rolnictwo intensywne ma bardzo atrakcyjny aspekt finansowy, ale przeciwstawia się temu istotny argument etyczny, który jest mu przeciwny. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, jak ważny jest zysk nad reputacją i to powinno być głównym czynnikiem decydującym o tym, czy przyjąć metody intensywnego rolnictwa.