OWIES

Projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowany jest ze środków Unii Europrjskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej udzielane jest w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. W tych obszarze wspieramy zainteresowane podmioty poprzez:

  • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
  • wsparcie pomostowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;
  • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;
  • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;
  • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków.