Potrzeba zwiększenia produkcji żywności w celu wyżywienia stale rosnącej liczby ludności na świecie nadal wywiera presję na rolników i organizacje rolno-spożywcze w zakresie potrzeby jednoczesnego zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju. Niektóre zbiory z powodzeniem zwiększyły się dzięki zmodyfikowanym genetycznie hybrydom i inteligentnym praktykom rolniczym. Co więcej, technologie, które pozwoliły rolnikom dobrze zrozumieć prognozy pogody, rodzaje gleb w ich gospodarstwach, niedobory składników odżywczych oraz to, jakie nasiona należy stosować w danej porze roku, przyniosły lepsze wyniki. Podsumowując, technologia i nauka w rolnictwie przyniosły ogromne korzyści w zakresie sadzenia roślin.

Dlaczego plony są ważne?

Kwestia efektywności w rolnictwie jest kluczowa dla poznania znaczenia plonów. Wielkość produkcji, która może być wytworzona w ramach danej ilości zasobów stałych, takich jak ziemia i czas, dyktuje jak wydajny i niezawodny jest rolnik. W obecnej gospodarce efektywne działanie jest tak ważne, jak nigdy dotąd. Rolnicy powinni maksymalizować swoją przestrzeń i ziemię, którą uprawiają. Ważne jest, aby zauważyć, że zbiory plonów odzwierciedlają jak wydajny jest rolnik, a w końcu proces końcowy.

Ryzyko związane z próbą zwiększenia rentowności.

Każda czynność, którą rolnik wykonuje w swoim gospodarstwie, ma swoje konsekwencje. Ucząc się, jak zwiększyć produkcję roślinną wraz z plonami, do każdej decyzji, która ma być podjęta, należy podchodzić ostrożnie, analizować i badać. Jest takie powiedzenie, które mówi: "jeśli upadniesz, upewnij się, że coś podnosisz", ucz się na błędach i miej miejsce na naukę. Jednak na dłuższą metę próby te mogą mieć wpływ na wynik końcowy.

Niektóre sposoby na zwiększenie wydajności rolnictwa w przypadku niektórych upraw

Podobnie jak w przypadku składników zawartych w recepturze, jakość gleby, nasion i praktyk sadzenia decyduje o ogólnej sile gospodarstwa w odniesieniu do wyników końcowych. Jeśli istnieje potrzeba zastosowania silnych nasion hybrydowych, które oferują siłę umożliwiającą utrzymanie różnych warunków przy jednoczesnym maksymalizowaniu plonów. Różne rodzaje nasion przynoszą różne korzyści, w zależności od potrzeb rolnika, lub potrzeb gospodarstwa wraz z innymi technikami i metodami sadzenia, które po zastosowaniu dają większą wydajność i produktywność.

Szybkie porady aby zwiększyć swoje plony

  1. Roślina Wczesna, Roślina Skuteczna

Jako rolnik musisz być strategiczny w zarządzaniu czasem. Wybierz odpowiedni czas na sadzenie, jest to krytyczny proces sadzenia. Jeśli Twoja gleba jest gotowa, zrób sadzenie. Można przeprowadzić różne testy, aby sprawdzić, na ile gleba jest gotowa. Skorzystajcie z wczesnych sprzyjających warunków i zwiększcie swoje plony.

Praktyczna rotacja upraw

Jeśli jesteś pełnoetatowym rolnikiem i sadzisz w każdym sezonie, dobrze jest znać wpływ sadzenia tych samych roślin na ogólne plony. Sadzenie powtarzających się plonów sezon po sezonie zmniejsza optymalne plony. Spróbuj uprawiać je na przemian w różnych porach roku, a może uprawiasz rolnictwo mieszane. Pomaga to w zróżnicowaniu zapotrzebowania na glebę. Efektem takiej praktyki będzie zwiększenie plonów z roku na rok.

Zapoznaj się z potencjałem plonów w swoim gospodarstwie

Nie należy tylko sadzić i mieć nadzieję na to, co najlepsze. Zrozumcie prawdopodobieństwo, że wasz potencjał polowy zostanie wykorzystany. Rozumiesz uprawy, które chcesz posadzić, stan twojego gospodarstwa i wszystkie jego cechy charakterystyczne oraz jego potencjał wzrostu. W oparciu o tę analizę możesz oszacować swoje oczekiwania, a także ocenić swój wkład (rzeczywistą produkcję) w gospodarstwie w stosunku do wyników (plonów).

Always Scout Your Fields

Upewnij się, że robisz rundy w swojej dziedzinie dla wszelkich oznak stresu. Użycie narzędzi takich jak drony i satelity pozwoli Ci zaoszczędzić czas i wykryć rzeczy, których nie widziały Twoje nagie oczy. Szukaj wszelkich szkodników, chwastów, chorób lub stanu gleby, np. braku nawilżenia składników odżywczych. Jest to bardzo ważny krok w kierunku zwiększenia plonów.

Zapewnienie prawidłowego odprowadzania wody

Woda jest niezbędnym składnikiem we wzroście i rozwoju każdej formy życia. Uprawy w dużym stopniu opierają się na gospodarce wodnej w celu przetrwania, dlatego ważne jest, aby rolnicy mieli pewność, że ich uprawy otrzymują wystarczającą ilość wody, a nie są nadmiernie nawodnione. Należy rozwijać drenaż wodny, aby uniknąć wylewania wody i wyrównywać pH gleby, co zapewni właściwy wzrost.

Przetestuj swoją glebę

Testowanie gleby powinno być zawsze na szczycie listy. Należy sprawdzić wszystkie właściwości gleby, takie jak potas, fosfor i poziom nawożenia. Odpowiednio zagęścić glebę i uzupełnić istniejące niedobory składników odżywczych.

Chwasty Wczesne i często

Chwasty mogą znacznie obniżyć plony, tak jak w przypadku pola golfowego. Wysysają one substancje odżywcze z dala od roślin - zajmują się nimi tak wcześnie i często, jak to możliwe. Zweryfikuj swoje pole często.

Wreszcie, jedyną granicą dobrych plonów są twoje własne wyobrażenia - stosuj się do tych wskazówek i kontynuuj naukę na co dzień.