Czym jest Agrobiznes?

Agrobiznes jest sektorem działalności gospodarczej obejmującym działalność rolniczą i handlową związaną z rolnictwem. Działalność ta obejmuje wszystkie kroki niezbędne do wysłania towaru rolnego na rynek: produkcję, przetwarzanie i dystrybucję. Jest to ważny element gospodarki w krajach posiadających grunty orne, ponieważ produkty rolne mogą być eksportowane.

Zrozumienie agrobiznesu

Sektor agrobiznesu traktuje różne aspekty hodowli produktów rolnych jako zintegrowany system. Rolnicy hodują zwierzęta i zbierają owoce i warzywa przy pomocy wyrafinowanych technik zbioru, w tym wykorzystania GPS do bezpośrednich operacji zbioru. Producenci opracowują coraz wydajniejsze maszyny, które same mogą się napędzać. Zakłady przetwórcze określają najlepszy sposób czyszczenia i pakowania zwierząt gospodarskich do wysyłki. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby każda z tych części przemysłu miała bezpośrednią interakcję z konsumentem, każda z nich koncentruje się na efektywnym działaniu w celu utrzymania rozsądnych cen.

Siły rynkowe mają znaczący wpływ na sektor agrobiznesu. Zmiany w gustach konsumentów zmieniają to, jakie produkty są uprawiane i hodowane. Na przykład zmiana gustów konsumentów polegająca na odejściu od mięsa czerwonego może spowodować spadek popytu - a tym samym cen - na wołowinę, podczas gdy zwiększony popyt na produkty może spowodować zmianę w asortymencie owoców i warzyw pozyskiwanych przez rolników. Przedsiębiorstwa, które nie są w stanie szybko dostosować się do popytu krajowego, mogą starać się eksportować swoje produkty za granicę, ale jeśli to się nie uda, mogą nie być w stanie konkurować i utrzymać się na rynku.

Kraje z przemysłem rolnym stoją w obliczu stałej presji globalnej konkurencji. Produkty takie jak pszenica, kukurydza i soja są zwykle podobne w różnych miejscach, co czyni je towarem. Utrzymanie konkurencyjności wymaga od agrobiznesu bardziej efektywnego działania, co może wymagać inwestycji w nowe technologie, nowe sposoby nawożenia i podlewania upraw oraz nowe sposoby łączenia się z rynkiem globalnym. Globalne ceny produktów rolnych mogą ulegać szybkim zmianom, co sprawia, że planowanie produkcji staje się skomplikowaną działalnością. Rolnicy mogą również stanąć w obliczu ograniczenia powierzchni użytków rolnych w miarę rozszerzania się obszarów podmiejskich i miejskich na ich regiony.

Wykorzystanie nowych technologii w agrobiznesie

Wykorzystanie nowych technologii jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności w globalnym sektorze agrobiznesu. Aby pozostać konkurencyjnymi, rolnicy muszą obniżyć koszty upraw i zwiększyć plony z hektara kwadratowego. Nowa technologia dronowa znajduje się w czołówce branży. W artykule opublikowanym w roku 2016 przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) stwierdzono, że Sześć sposobów, w jakie trutnie rewolucjonizują rolnictwo. Techniki te, w tym analiza gleby i pola, sadzenie i monitorowanie upraw, będą miały kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności upraw i rozwoju sektora rolniczego. Kluczowymi dziedzinami, które budzą obawy w związku z wykorzystaniem technologii drone'owych, pozostają bezpieczeństwo operacji wykonywanych przy użyciu drone'ów, kwestie prywatności i kwestie związane z ubezpieczeniem.

Przykłady agrobiznesu

Ponieważ agrobiznes jest szeroką branżą, obejmuje ona wiele różnych firm i operacji. Do agrobiznesu należą małe gospodarstwa rodzinne i producenci żywności, a także międzynarodowe konglomeraty zajmujące się produkcją żywności na skalę krajową.

Niektóre przykłady działalności agrobiznesu to producenci maszyn rolniczych, tacy jak Deere & Company (DE), producenci nasion i produktów rolnych, tacy jak Monsanto, firmy zajmujące się przetwórstwem żywności, takie jak Archer Daniels Midland Company (ADM), a także spółdzielnie rolnicze, firmy agroturystyczne oraz producenci biopaliw, pasz dla zwierząt i innych powiązanych produktów.