W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), na lata 2014-2020, przewidziano środki na osiem głównych obszarów. Fundusze na rozwój i powiększanie gospodarstw rolnych obejmują m.in. Premie dla młodych rolników, inwestycje w gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000, czy obszarach OSN. Na dotacje mogą liczyć również osoby fizyczne, które planują modernizację i rozwój swoich gospodarstw. Jednorazowa premia w tym przypadku będzie wynosiła 60 tys. zł. Czy łatwo jest uzyskać takie dotacje? Jakie są warunki otrzymania wsparcia finansowego?

Na co przeznaczone są środki na rozwój gospodarstwa rolnego?

Takie są cele premii, która została przyznana na modernizację małych gospodarstw.

Modernizacja i poprawa procesu produkcji nieżywnościowych produktów rolnych lub żywności.

Zwiększyć sprzedaż produktów rolnych, które są wytwarzane w danym gospodarstwie.

Z rozwojem gospodarstwa rolnego ściśle związane jest pojęcie restrukturyzacji. Dokumenty rządowe definiują to pojęcie jako dokonywanie istotnych zmian w gospodarstwie rolnym, które mają wpływ na jego konkurencyjność i rentowność. Modernizacja oznacza, że właściciel gospodarstwa wdraża nowoczesne technologie w celu usprawnienia prowadzonej działalności rolniczej.

Kto może otrzymać dofinansowanie na rozwój gospodarstwa rolnego?

Osoba fizyczna może otrzymać premię w wysokości 60.000 zł na rozwój gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca musi być również rolnikiem i podlegać ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z dofinansowania nie będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które prowadzą jednocześnie działalność gospodarczą.

Ważne! Wnioskodawca, który:

 • Prowadzi działalność rolniczą w Polsce w celach zarobkowych
 • Jest właścicielem gospodarstwa rolnego, w którym powierzchnia użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha
 • Gospodarstwo o wartości poniżej 10.000 euro
 • Przygotuje i dołączy do wniosku plan operacyjny dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Rozwój przesiębiorczości - rozwój usług rolniczych - czytaj więcej na https://cte.org.pl/baza-wiedzy/akfy/rozwoj-gospodarstw-i-dzialalnosci-gospodarczej.html

traktor z przyzepą

Rozliczanie dotacji na rozwój gospodarstwa rolnego

Rolnicy powinni odpowiednio rozliczyć się z otrzymanego wsparcia finansowego. Wszystkie koszty poniesione na modernizację gospodarstwa muszą być udokumentowane rachunkami i fakturami. Są to koszty kwalifikowane:

 • Budowa budynków i budowli gospodarczych
 • Zakup maszyn i urządzeń
 • Inwestycje w oprogramowanie i sprzęt komputerowy
 • Nabycie nowych gruntów rolnych
 • Zakup zwierząt gospodarskich
 • Inwestycje w sady, plantacje.

Czy znasz inne programy? Premia na rozwój gospodarstwa nie pozwoli Ci skorzystać.

Jeżeli wnioskodawca w latach 2007-2013 był beneficjentem jednego z następujących projektów PROW, nie będziesz mógł skorzystać z programu restrukturyzacji małych gospodarstw.

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom
 • Modernizacja gospodarstw rolnych.

Zobowiązania

Rolnicy, którzy będą uprawnieni do otrzymania premii będą musieli spełnić określone w programie obowiązki związane z rozwojem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Najważniejszym obowiązkiem jest realizacja złożonego biznesplanu. Beneficjent musi również prowadzić uproszczoną księgowość począwszy od dnia realizacji biznesplanu. Efektem realizacji 5-letniego planu musi być także wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa rolnego do co najmniej 10 tys. euro, a w momencie składania wniosku o dofinansowanie - 20% wartości gospodarstwa rolnego.