Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Autostradą do społeczeństwa obywatelskiego – rola Rad Działalności Pożytku Publicznego

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP i Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy na seminarium podsumowujące z cyklu "społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim". Seminarium odbędzie się 8 grudnia 2017 (piątek) w godz. 11.00-14.00 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 (nr 420, III piętro).

W cyklu tegorocznych seminariów mówiliśmy o społeczeństwie obywatelskim w naszym województwie w pięciu kontekstach: edukacji obywatelskiej, lepszej jakości życia i włączenia społecznego, partycypacji obywatelskiej, rozwoju lokalnego i silnych organizacjach pozarządowych. To priorytety, które mają nas zaprowadzić do Polski silnej społeczeństwem obywatelskim, bo taka jest wizja Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. Czas na podsumowanie - co zrobić, aby zawartość tych pięciu priorytetów (a dzielą się one jeszcze na 33 kierunki działania), wprowadzana była w polityki publiczne samorządów terytorialnych, a więc w różnego rodzaju dokumenty strategiczne, i dalej – w życie wspólnot lokalnych? Aby była świetna edukacja obywatelska, skuteczne włączenie, realna partycypacja itp.

Jednym z bardziej skutecznych – naszym zdaniem – narzędzi są Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rady skupiają przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników oraz radnych, mogą być powoływane w każdym samorządzie, a ich zadaniem jest właśnie dbałość o tzw. pożytek publiczny czyli inaczej dobro wspólne we wspólnotach lokalnych. W województwie warmińsko-mazurskim istnieje Rada Działalności Pożytku Publicznego w wymiarze wojewódzkim oraz kilkadziesiąt Rad gminnych i powiatowych. To właśnie głównie z przedstawicielami tych Rad chcemy porozmawiać o wdrażaniu Strategicznej Mapy Drogowej. Rady obchodzą pod koniec listopada swoje ogólnopolskie święto, dlatego też nasze spotkanie nawiązuje również do Wojewódzkiego Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, dorocznego spotkania członków Rad.

Zapraszamy do dyskusji.


Pliki do pobrania