Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Podsumowanie oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach rundy konkursowej nr 4/2017

Jesteśmy na półmetku czwartej rundy konkursowej. W ramach konkursu wpłynęły 3 wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych. W wyniku oceny formalnej 2 z nich zostały skierowane do uzupełnienia.

Ocena merytoryczna wniosków odbędzie się 15 grudnia br. W ramach oceny merytorycznej zostały również zaplanowane prezentacje Grup Inicjatywnych wyznaczonych na dzień 15.12.2017 w biurze projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

L.p

Nazwa grupy

Godzina spotkania

1.

Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju

9:00

2.

Spółdzielnia socjalna „Negocjator”

9:30

3.

Spółdzielnia socjalna „Kacze Bagno” – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych

10:00

 

Wyniki oceny merytorycznej planujemy planujemy ogłosić na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej do 27 grudnia 2017.