OWIES

Dnia 21.12.2017 w Braniewie odbyło się seminarium informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu braniewskiego. Spotkanie poświęcone zostało zagadnieniom poszukiwania źródeł i sposobom finansowania działalności w organizacjach pozarządowych.

Członkowie stowarzyszeń dowiedzieli się gdzie mogą szukać informacji na temat finansowania ich działalności. Gość spotkania, Pani Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przedstawiła w jaki sposób Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspiera NGO, które mogą realizować i pozyskiwać środki w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W ramach współpracy z Panią Burmistrz Braniewa, Moniką Trzcińską  przedstawiciel Urzędu Miasta, Adrian Tymecki przedstawił najbliższe konkursy zlecone przez Urząd Miasta Braniewa. Z kolei Edyta Karpińska, przedstawicielka IPS w Braniewie, wyróżniła sposoby finansowania działań organizacji w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenia.

Poruszona podczas spotkania tematyka, pozwoliła uświadomić organizacjom, jak ważne są plany rozwoju organizacji oraz zakres ich działań. Zaplanowanie tych działań ułatwia znajdowanie środków, a także rozwój organizacji. Na koniec wywiązała się dyskusja na temat potrzeb i problemów z jakimi spotykają się organizacje  przy realizacji działań dla swoich społeczności. Okazało się, że często organizacje nie sięgają po środki czy też nie korzystają z możliwości prowadzenia działalności odpłatnej, gdyż zwyczajnie nie posiadają wiedzy na ten temat, dlatego konieczny jest udział przedstawicieli organizacji w szkoleniach z zakresu księgowości oraz z podstaw prawnych prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.