OWIES

Wyniki postępowania 26/OWIES/2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że postępowanie dot. wyboru trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu: Partnerstwa lokalne i innowacje na rzecz rozwoju ES nie zostało rozstrzygnięte - brak ofert.