OWIES

Zapraszamy na szkolenie "Działalność odpłatna i nieodpłatna w NGO"

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Działalność odpłatna i nieodpłatna w NGO”, które odbędzie się w dniu 3-4 marca br. w Braniewie.

Temat szkolenia:
Bezpłatne Szkolenie nt.: Działalność odpłatna i nieodpłatna w NGO

Dla kogo ? Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych – osoby zajmujące się księgowością oraz osoby z zarządu, które są odpowiedzialne za sprawy finansowe w organizacji z terenu Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, w grupach od 12 do 18 osób.

Termin i miejsce:
3-4.03.2018 (sobota, niedziela), Braniewo, ul. Moniuszki 22 (Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej).

Czas trwania szkolenia:
3 marca 2018 godz. 9:00-17:00 (z przerwami), 4 marca 2018 godz. 9:00-17:00 (z przerwami).

Zakres tematyczny:

  • rodzaje działalności prowadzonej przez NGO
  • działalność nieodpłatna NGO
  • działalność odpłatna NGO i zasady jej prowadzenia, rejestracji
  • kiedy działalność odpłatna staje się gospodarczą
  • podstawowe akty prawne dot. działalności statutowej NGO
  • praktyczne aspekty prowadzenia działalności odpłatnej


Trener:
Dr Agata Błaszczyk. Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelariach prawno-podatkowych. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację zarówno z perspektywy podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Realizując się zawodowo, uzyskała tytuł doradcy podatkowego, a efektem naukowego podejścia do zagadnień podatkowych było uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jest autorką wielu artykułów w fachowych czasopismach, książek oraz szkoleń stacjonarnych i on-line. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez udział w szeregu konferencji w roli prelegenta.Obecnie prowadzi swoja praktykę zawodową, jako doradca podatkowy.

 

Program szkoleniowy:

DZIEŃ I

Godzina

Temat

09:00 – 11:00

Podstawowe akty prawne dot. działalności statutowej NGO

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

Rodzaje działalności prowadzonej przez NGO

13:00 – 13:15

Przerwa kawowa

13:15 – 14:50

Działalność nieodpłatna NGO

14:50 – 15:10

Obiad

15:10 – 17:00

Działalność nieodpłatna NGO

17:00

Zakończenie szkolenia

 

DZIEŃ I

Godzina

Temat

09:00 – 11:00

Działalność odpłatna NGO i zasady jej prowadzenia, rejestracji

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:40

Kiedy działalność odpłatna staje się gospodarczą

12:40 – 12:50

Przerwa kawowa

12:50 – 14:50

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności odpłatnej

14:50 – 15:10

Obiad

15:10 – 17:00

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności odpłatnej

17:00

Zakończenie szkolenia

 

Tryb zgłoszeń:

Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączeniu) oraz przesłać na adres mailowy p.roclawska@eswip.pl do dnia 26 lutego 2018 (poniedziałek) do godziny 12:00.

 

 

 

 


Pliki do pobrania