OWIES

Święto Wiatru w Łęczu

Łęcze to Wioska Wiatru i Podcieni. Należy do Partnerstwa Miejscowości Tematycznych Miejsca z Duszą. Swój temat przewodni zawdzięcza m.in. wiejącym tu silnym wiatrom oraz zabytkowemu wiatrakowi. Te właśnie elementy mieszkańcy postanowili wykorzystać organizując Święto Wiatru, które odbędzie się w niedzielę 14 października 2018 na boisku szkolnym w Łęczu (start o godz. 14). Wydarzenie realizowane jest jako inicjatywa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Jest to pierwszy taki festiwal, ale chcielibyśmy, by odbywał się co roku, by wszedł na stałe do harmonogramu lokalnych wydarzeń. Jako miejscowość i mieszkańcy mamy ogromny potencjał i chcemy go dobrze wykorzystać. Święto Wiatru to też  jeden z elementów promocji naszej wsi - mówi Aleksandra Olszewska z Polskiej Izby Dziedzictwa Kulturowego z Łęcza - organizacji użyczającej osobowości prawnej grupie inicjatywnej mieszkańców organizującej festiwal.


Organizatorzy zapraszają wszystkich, małych, dużych, z większymi, czy mniejszymi zdolnościami plastycznymi i modelarskimi. Latawce to wspaniała zabawa. Będzie je można stworzyć na miejscu w ramach warsztatów, pod opieką specjalistów z Fundacji Strefa Mocy.  Ponadto każda osoba, rodzina, czy cała klasa może przygotować latawce wcześniej, a podczas Święta Wiatru zaprezentować je na pięknym, nadzalewowym niebie i wziąć udział w konkursie.
Mieszkańcy Łęcza będą też mogli wykonać drewniane wiatraki - symbole Łęcza, którymi można ozdobić płoty, domy, ogródki.
Zwieńczeniem Święta Wiatru będzie profesjonalny pokaz dużych latawców w kształcie zwierząt, ruchomych rotorów i turbin, wielobarwnych motyli czy kilkunastometrowej ośmiornicy (przy sprzyjających warunkach).


Zadanie jest dofinansowane ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przy wsparciu Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.