OWIES

Lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe w ramach konkursu nr 1PS/2018 (runda nr 2)

Rozstrzygnęliśmy rundę konkursu o przyznanie wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS, które otrzymały dotację w ramach rundy nr 1PS/2018.

Wniosek złożyła jedna grupa i została oceniona pozytywnie przez Komisję Oceny Wniosków.

Lista rankingowa w załączeniu.


Pliki do pobrania