OWIES

Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce – infografika

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprezentował w formie graficznej dane z listy przedsiębiorstw społecznej. Zawiera informacje o liczbie przedsiębiorstw społecznych, zatrudnionych pracowników oraz dominujących w poszczególnych województwach branżach.