OWIES

Model tworzenia Regionalnych Programów Rozwoju ES – nowa publikacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wydał publikację „Model tworzenia Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Dokument ten, wypracowany dzięki zaangażowaniu osób na co dzień zajmujących się wspieraniem rozwoju ekonomii społecznej na poziomie krajowym i wojewódzkim, jest próbą odpowiedzi na organizacyjne, metodologiczne i strukturalne wyzwania związane z tworzeniem RPRES.

Model ułatwia efektywne organizowanie prac nad programem, a także dostarcza narzędzi ułatwiających ich opracowanie. Jednocześnie zawarte w nim wskazówki pozostawiają swobodę w dostosowaniu merytorycznej zawartości RPRES do uwarunkowań regionalnych.


Publikację można nieodpłatnie pobrać tutaj.