OWIES

Stowarzyszenie ESWIP jako praktyk ekonomii społecznej

W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 4 kwietnia 2019 r., odbędzie się VIII edycja międzynarodowej konferencji z cyklu: Gospodarka i społeczeństwa w europejskiej perspektywie nt.: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczeństw. Stowarzyszenie ESWIP, jako praktyk, przedstawi działania wspierające rozwój ekonomii społecznej na podstawie usług Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej.

Jak podkreślają organizatorzy, celem konferencji jest zapoznanie się ze stanem badań nad zarządzaniem i funkcjonowaniem podmiotów wchodzących w skład sektora publicznego i gospodarczego w warunkach dynamicznie zachodzących zmian i nadarzających się w otoczeniu szans i zagrożeń rozwojowych. Spotkanie poświęcone będzie również analizie ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, wskazaniu szans rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej oraz ich potrzeb. Uczestnicy konferencji podejmą także dyskusję nad zjawiskami współczesnego życia społeczno-gospodarczego.

Stowarzyszenie ESWIP jako praktyk przedstawi działania wspierające rozwój ekonomii społecznej na podstawie usług Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Prezes Arkadiusz Jachimowicz opowie czym jest ekonomia społeczna, jakie są formy przedsiębiorstw społecznych, a także jakie działania są prowadzone przez Ośrodek OWIES w Elblągu.