OWIES

Edukacyjna podróż ścieżką praktyk przedsiębiorstw społecznych

Dwa dni, osiem przedsiębiorstw społecznych i cała masa dobrych praktyk – tak można podsumować wizytę studyjną „Samorząd twórcą przedsiębiorstw społecznych”, którą 15 i 16 kwietnia zorganizował Ośrodek OWIES w Elblągu.

Na pierwszy rzut oka widać, że w Stegnie panuje porządek. Wszystko to za sprawą Spółdzielni Socjalnej „Stegna Serwis”, która dba o czystość plaż, ulic i terenów zielonych. Od urokliwej miejscowości na Mierzei Wiślanej samorządowcy i przedstawiciele trzeciego sektora rozpoczęli wizytę studyjną do przedsiębiorstw społecznych.

Nieprzypadkowo to właśnie Stegna była pierwszym miejscem na trasie wyprawy. „Stegna Serwis” jest bowiem doskonałym przykładem na to, że w grupie inicjatywnej lokalnego przedsiębiorstwa społecznego może znaleźć się m.in. włodarz miejscowości. Natomiast Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”, z siedzibą w Bolszewie, jest dobrze działającym modelem współpracy powiatu wejherowskiego oraz gminy Wejherowo. „Kaszubia” również zajmuje się utrzymaniem porządku w sołectwach gminy.

Spółdzielnie socjalne mogą także świadczyć usługi opiekuńcze, tak jak „Pomocna dłoń”, która opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi z terenu powiatu słupskiego i Miasta Słupska. Ze Słupska niedaleko jest do Kępic, gdzie działa Centrum Integracji Społecznej. Na potrzeby CIS, we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Razem”, powstał m.in. warsztat budowlany. Kolejnym dobrym przykładem dobrych praktyk ekonomii społecznej jest także Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. non profit, który zajmuje się rozwojem sportu, kultury fizycznej i rekreacją. Do jego zadań należy również opieka nad klubami sportowymi przystaniami kajakowymi, a także zarządzenie Ośrodkiem Wypoczynkowym "Sobótka". Na trasie wizyty znalazła się również Spółdzielnia Socjalna ,,Zielony Punkt”, zajmująca się m.in. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości w Gminie Kępice.

Procedura In House i klazule społeczne zostały omówione przy okazji wizyty w Spółdzielni Socjalnej „Razem”, która pozyskuje fundusze zewnętrzne na realizację nowych inwestycji, m.in. na budowę wyciągu do nart wodnych czy remont pomieszczeń socjalnych. Ostatnim, ale równie ważnym przykładem dobrych praktyk ekonomii społecznej w Kępicach Spółdzielnia Socjalna „Teraz My”, która  realizuje zadanie własne gminy z zakresu dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom potrzebującym.