OWIES

Dokumenty

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

  • Regulamin projektu OWIES w Elblągu
  • Harmonogram konkursów dotacyjnych
  • Dokumenty dla Grup zainteresowanych otrzymaniem dotacji
  • Dokumenty dla Grup, które otrzymały decyzję o udzieleniu dotacji
  • Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych
  • Archiwum (dokumenty z poprzednich edycji konkursów)

 


Pliki do pobrania: